สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
ลำดับที่
อำเภอ/เขต
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวน นศ สหกิจ
1
เมืองปัตตานี
23
64 คน
2
โคกโพธิ์
1
3 คน
3
หนองจิก
3
8 คน
4
ปะนาเระ
1
1 คน
5
มายอ
1
2 คน
6
ทุ่งยางแดง
2
3 คน
7
สายบุรี
4
6 คน
8
ไม้แก่น
0
0 คน
9
ยะหริ่ง
0
0 คน
10
ยะรัง
0
0 คน
11
กะพ้อ
0
0 คน
12
แม่ลาน
0
0 คน

ทั้งหมด 12 แถว : 1 หน้า : 1